Home

Heemskerks koor: De Notenbalkers

notenbalkers heemskerkOp 3 december 2001 is het koor opgericht door de Heemskerkse Muziekschool als Heemskerks Smartlappenkoor. Omdat het repertoire in de loop van de tijd was gewijzigd is op 31 mei 2015 besloten onder de nieuwe naam De Notenbalkers verder te gaan. De naam verwijst naar het geluid dat ezels maken. Ezel is de bijnaam voor Heemskerkers. Per 1 augustus 2016 gaan De Notenbalkers door als zelfstandige vereniging. Het koor staat onder leiding van dirigent Peter van Marle en wordt muzikaal begeleid door Adry Hulst op accordeon en Nico Meijer op gitaar. Het koor heeft ongeveer 30 leden, afkomstig uit Heemskerk en omgeving. Het repertoire bestaat uit meerstemmig gezongen liederen over het leven, de liefde, de zee en Amsterdam. Ook eigentijdse liederen wordt steeds meer aan het repertoire toegevoegd.

Wanneer wordt er gezongen?

Er wordt geoefend op dinsdagavond van 19:30 tot 21:30 uur in het gezellige café Het Carillon Predident Kennedyplein 5 1945 SG Beverwijk (bij winkelcentrum Wijkerbaan). De gezelligheid van het samen zingen staat voorop. Er is volop gelegenheid voor nader kennismaken en een praatje in de pauze en na afloop van de repetitie. Na de repetitie wordt er door een groot aantal leden nagepraat en gezongen onder het genot van een drankje.

Optredens & Repertoire

Meerdere keren per jaar wordt er opgetreden in de omgeving, bij muziekfestivals maar ook in verzorgingshuizen en zalen. Voor optredens wordt getracht steeds nieuwe liederen te brengen en het repertoire aan te passen aan omgeving en thema van het optreden. In de Kersttijd worden ook Kerstliederen in het repertoire opgenomen. De gemiddelde leeftijd van de koorleden is rond zestig jaar. Het koor kan versterking van nieuwe leden gebruiken. Mannen zijn in de minderheid en zijn daarom extra gewild.

Contributie

De contributie is € 20 per maand, te voldoen voor de 1e van de maand op rekening NL86RABO0311229700 van Koor De Notenbalkers.